Český svaz bobistů a skeletonistů

Zátopkova 2
160 00 Praha 6
info@boby-skeleton.cz Sekce

Český svaz bobistů a skeletonistů (ČSBS) je dobrovolným sdružením oddílů a klubů, jejichž předmětem činnosti je bobový a skeletonový sport. Vrcholným orgánem ČSBS je valná hromada. Dalšími orgány jsou předseda ČSBS, výkonný výbor a kontrolní inspektor.

Orgány ČSBS

Předseda: Martin Bohman (+420 732 952 706, boby@boby-skeleton.cz)
Výkonný výbor: Ivo Danilevič, Jan Mottl, Pavel Puškár, Jan Stokláska
Kontrolní inspektor: Jaroslav Kopřiva
Disciplinární komise: Pavel Puškár (předseda), Hubert Ličman, Milan Sejkora