ČSBS - sekce BOBY

 

Jak vznikly boby

Saně nebo chceme-li boby, byly po staletí způsobem přepravy. Jako sportovní odvětví však tento segment začal být brán až někdy v průběhu 19. století, kdy Švýcaři připojili k samotnému bobu řídící mechanismus.

V roce 1897 byl založen první světový bobový klub ve Sv. Mořici ve Švýcarsku.

První závodní saně byly vyrobeny ze dřeva, ale brzy byly nahrazeny ocelovými saněmi, které byly označeny jako boby.

V roce 1923 byla založena Mezinárodní federace bobového  a skeletonového sportu (Federation Internationale de Bobsleit et de Tobogganing, FIBT) a následující rok se konaly první závody čtyřbobů na zimních olympijských hrách v Chamonix, Francie. Závody dvoubobu byly přidány dodatečně v roce 1932 na olympiádě v Lake Placid, U. S. A.

Bobové závody se staly aktivitou pro bohaté dobrodruhy, kteří se setkávali zejména v alpských oblastech.

Seriozním sportem se boby stávají kolemroku 1950, kdy byla rozpoznána důležitost průjezdu zatáček a startů. Na řadu přichází silní a rychlí atleti z jiných sportů jako házenkáři, sprinteři, gymnasti a ostatní.

V roce 1952 vešlo v platnost rozhodující pravidlo limitující celkovou váhu mužstva a bobu.

V roce 1980 se k olympijským hrám, MS a ME připojila i série závodů světového poháru.

V historii bobismu dominovali vždy Švýcaři, v pozdějších dobách Američani. Východní Němci se objevili jako významná sportovní síla tohoto olympijského sportovního odvětví v polovině roku 1970. Po spojení Německa jsou sportovci této země skutečnou veličinopu, nejsilnějším státem posledních dvou desetiletí.

Mimo uvedených velmocí, se tento sport rozšířil napříč celým světem a své bobové posádky mají země jako Jamajka, Japonsko, Korea, Austrálie či Nový Zéland.

Další stupeň vývoje tohoto sportu nastal v začátku 1990 s debutem ženských posádek na závodech v Evropě a Severní Americe. V říjnu 1999 přidal MOV ženské boby a mužský a ženský skeleton jako plnohodnotné sporty pro zimní olympijské hry 2002 v Salt Lake City, U.S.A.

URL: <http://www.fibt.com/index.php?id=39>


BOBY V ČR

Až do roku 1945 provozovali na našem území bobový sport převážně Němci, což dokládá i fakt, že dráhy byly rozmístěny na území tehdejších Sudet (tj. v Aši, Mariánských Lázních, Dubí v Krušných horách, Jablonci nad Nisou). Vznik těchto bobových drah se datuje mezi rokem 1905 – 1922.

Zajímavostí je, že jedna z drah byla též v Tatranské Lomnici, kde byla vybudována již koncem minulého století. Patří tak k nejstarším bobovým drahám vůbec (Příručka pro školení trenérů III, 1962).

Po druhé světové válce byly dány do provozu všechny uvedené dráhy, byly však na nich provedeny určité rekonstrukce, hlavně proto, že byly původně postaveny jako sněhové (Příručka pro školení trenérů II, 1962). Vznikly také bobové oddíly v Aši, Mariánských Lázních, Teplicích, Tatranské Lomnici, Sokolova Trnavy u Teplic. Ti byli v té době ještě členy Svazu lyžařů (Příručka pro školení trenérů III, 1962). Tepličtí bobisté v roce 1951 uspořádali první mistrovství ČSR v jízdě na bobech v Dubí v Krušných horách (Příručka pro školení trenérů III, 1962).

V roce 1951 byla při lyžařské sekci utvořena komise bobů a saní z členů nových bobových a sáňkařských oddílů. K dalšímu rozvoji a zvýšení činnosti došlo po utvoření ústřední sekce bobů a saní při Státním výboru pro tělovýchovu a sport, a to v roce 1955. Po sjednocení tělovýchovy byli bobisté organizování v bobových oddílových jednot (Příručka pro školení trenérů III, 1962).

První účast československých bobistů na závodech v zahraničí byla na mistrovství světa ve Sv. Mořici v roce 1947. Tohoto mistrovství se účastnili bobisté z Mariánských Lázní a Teplic na vlastní náklady. Na následujících Zimních olympijských hrách ve Sv. Mořici v roce 1948 se československý čtyřbob a dvoubob umístili na 14. místě (Příručka pro školení trenérů III, 1962).

Bobový sport do roku 1989 byl považován za buržoazní sportovní odvětví pro bohaté, což se neslučovalo s ideálem socialistického sportovce. V kategorii sportu zaujímal čtvrtou skupinu, která nedostávala státní dotace. Zakazovala se veškerá publicita. Závodilo pár nadšenců, kteří bez systematické tréninkové přípravy absolvovali několik závodů v zahraničí na své náklady (Hrabáň, 1997).

Velký výkonnostní skok udělal bobový sport po roce 1989. Naši bobisté se zařadili na úroveň nejlepších závodníků. Vrcholem se staly Olympijské hry v Lillehammeru 1994, kde dvoubob Jiří Džmura – Pavel Polomský vybojoval 7. místo. Ve čtyřbobech byla posádka doplněna o Pavla Puškára a Jana Kobiána a obsadila 10. místo (Hrabáň, 1997). Prozatím největší úspěch českého bobismu se datuje do roku 2007, kdy česká posádka Ivo Danilevič a Roman Gomola vyhráli v Cortině d’Ampezzo titul mistrů Evropy. Další velký úspěch zažila Česká republika na mistrovství světa v německém Altenbergu, kde posádka pilot Ivo Danilevič a brzdař Jan Stokláska obsadili 6. místo.

Po ZOH ve Vancouveru 2010 došlo ke generační obměně závodníků (bobisti zde měli třetí největší výpravu ze zimních sportů, když Danilevič-Stokláska obsadila 13. místo, Danilevič-Kobián-Suchý-Stokláska 12. místo a Vrba-Veselý-Bohman-Kozlovský 16. místo), když tehdy 40letý Ivo Danilevič a Jan Kobián a spolu s nimi i o pár let mladší Roman Gomola a Miloš Veselý ukončili svou závodní kariéru. ČR v současnosti reprezentují ve světovém poháru pilot Jan Vrba se svou posádkou Martin Bohman, Vladimír Hladík, Dominik Suchý a Jan Stokláska. V tomto složení dosáhli v roce 2011 9. místa na ME ve Winterbergu a v roce 2012 10. místa na ME v Altenbergu. Sezonu 2011/2012 letos naši reprezentanti zakončili úspěšným vystoupením na MS v Lake Placid, NY, USA, kde brali 18. místo v závodě dvojek (Vrba-Stokláska) a 13. místo v závodě čtyřek, přičemž od TOP 10 je dělily pouhá dvě desetiny sekundy.

Historie bobů